Vår verksamhet

Vi ser att grunden till kunskap och färdighet finns i barnets lek, där de kan dra slutsatser av egna erfarenheter och intryck. Genom att leka blir barnet medvetet om sig själv och sin omvärld samtidigt som de skapar relationer till andra barn. I leken stimuleras även sinnen, känslor, språk, fantasi och kreativitet. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och deras lust att leka och lära. Förskolans verksamhetsidé bygger därför på att förskolan ska vara trygg, lustfylld och lärorik med en inbjudande och kreativ miljö, som är föränderlig. Förskolan arbetar aktivt med att barnen ska vara med och påverka sin dag och tillvara på förskolan. 

En dag hos oss


07.30 Förskolan öppnar,

          Aaktiviteter inomhus eller utomhus

09.00 Samling med frukt

09.30 Undervisning i tvärgrupper, exempelvis;

          Den lilla resenären/Kultur/Tradition

          Skolgrupp

          Skog och Natur

          Sopsamlarmonster/Återvinning/Kretslopp

          Alfons vänskapslåda/Normen och värden/Jaget

          Musik/Rörelse

10.30 Lek och samspel

11.15 Samling

11.30 Lunch

12.15 Vila/sagostund

13.00 Undervisning i exempelvis;

         Experiment/Teknik

         Boksstavsskola/Språk och kommunikation

         Matematik/Teknik

         Digitalisering

         Pyssel och knåp

 14.00 Mellanmål

14.30 Lek utomhus eller inomhus

16.30 Förskolan stänger

         

          


0729f0a89e774e3bb9a9cc9e85ef68a7 (1)
20230502_131010
17a907e291d54b49a625ab9f0a9ce38a
57a05e5b41024b7cbb98b5c2bc22a582
61ea6c51b599404c9452b1606bb3fdb5
20230324_104533
20230421_113335

Den pedagogiska miljön

För att skapa en tydlig, tillgänglig och tilltalande miljö där barnen kan bli trygga och självständiga på sina villkor så ser vi alltid till att involvera de i utformningen av lärmiljön. Vi introducerar och vägleder barnen i miljön, för det blir sedan en viktig led i hur barnet kommer att använda det för att mötas, samspela och utvecklas. 

Hållbar utveckling

Tillsammans med Sopsamlarmostrerna lör vi oss om sopsortering, återvinning och kretslopp. Vi strävar efter att barnen ska få förståelse för hur vi människor påverkar miljön och hur vi på bästa sätt kan ta hand om den. 

Den lilla resenären 

En gång i veckan reser vi till olika länder i världen. Vi tittar på kartor, djurlivet, musik, traditioner och vi lär oss om de olika språk som finns samt vilka språk barnen i gruppen talar som modersmål.