Personal

Vi är ett personalkooperativ som startade 2004. Denna verksamhet driver vi med glädje, engagemang och en god känsla för varje barms individuella behov.Lena 

Huvudman 

Amra

Förskollärare/Rektor

Inger

Ekonomiansvarig 

Ebba

Barnskötare