Personal

Vi är tre stycken pedagoger som har varit verksamma inom barnomsorgen i ca 20 år och
2004 bestämde vi oss för att starta Killingens förskola.
Denna verksamhet driver vi med glädje, engagemang och en god känsla för alla barns individuella behov.
På vår förskola jobbar även en pedagog som barnskötare, en förskollärare och en kock.


Lena


Inger


Dina


Bilderna är tagna av FOTONETTAN AB