Dagsrutiner

7.15   Förskolan öppnar
9.00 Samling
9.15 Frukostmål
9.30 Utgång (Beroende på väder och säsong)
11.00 Går vi in
11.15 Sångstund
11.30 Lunch
12.30 Vila
14.15 Mellanmål
15 00 Fri lek/utgång
17.30 Förskolan stänger

 

Regelbundna veckoinslag:

-Nova (gymnastik, rytmik och sång)
-Skapandeverkstad (målning, lera, och snickarverkstad )
-Förskolegrupp
-Skogsvistelse med egen picknick
-Skogsknytte

adminDagsrutiner