Dagsrutiner

7.30   Förskolan öppnar
9.00 Samling
9.15 Frukostmål
9.30 Utgång (Beroende på väder och säsong)
11.00 Går vi in
11.15 Sångstund
11.30 Lunch
12.30 Vila
14.15 Mellanmål
15 00 Fri lek/utgång
17.30 Förskolan stänger

Tiderna för öppning och stängning är föränderliga då vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov.

Regelbundna veckoinslag:

-Nova (gymnastik, rytmik och sång)
-Skapandeverkstad (målning, lera, och snickarverkstad )
-Förskolegrupp
-Skogsvistelse med picknick, valfritt att ta med egen. 
-Skogsknytte