Dagsrutiner

8.55 Samling
9.00 Fruktstund
9.3-11.00 Uteverksamhet/inneverksamhet, tema/projekt.
11.15 Samling
11.30 Lunch
12.30 Vila
14.15 Mellanmål
15.00 Fri lek

Tiderna för öppning och stängning är föränderliga då vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov.

Regelbundna veckoinslag:

  • Den lilla resenären
  • Experiment
  • Skapandeverksamhet
  • Bosse och Bokpåse (följer med barnen hem varje helg)
  • Skogsbesök
  • Förskoleklassgrupp
  • Språkgympa