Anmälan

Köhanteringen hanteras centralt av Lidingö Stad. Anmälan sker via Lidingö stads webbsida och webbsystemet Skolwebben. Ange där Killingens förskola som önskad placering.

Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Verksamhetens öppettider anpassas därmed efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden 06.30 – 18.30.

För mer information om öppettider och rätt till omsorg finner du här.

Öppethållande

•Ordinarie personal är alltid ledig under klämdagen som förekommer vid Kristi himmelsfärd. Vid behov av barnomsorg nämnda dag ordnar vi vikarie.

• Trettondags-, midsommar-, jul-, nyårs-, påsk- och pingstaftnar är arbetsfria dagar.

• För att arbeta målinriktad och medvetet krävs en ordentlig planering och utvärdering. För detta har vi två dagar under vårterminen och två dagar under höstterminen då förskolan är stängd, vid behov ordnar vi vikarie.

 

Verksamhets- och likabehandlingsplan

Arbetsplan Killingens förskola 2017.2018

Likabehandlingsplan 2017.2018

Klagomålshantering

Kvalitetsrapport 2016-2017